Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
bark
/bɑ:k/
Jump to user comments
danh từ
 • tiếng sủa
 • tiếng quát tháo
 • tiếng súng nổ
 • (từ lóng) tiếng ho
IDIOMS
 • his bark is worse than his bite
  • hắn chỉ quát tháo thế thôi, thực ra tâm địa không có gì
động từ
 • sủa
  • to bark at the moon
   sủa trăng
 • quát tháo
 • (từ lóng) ho
IDIOMS
 • to bark up the wrong tree
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhầm, nhầm lẫn; theo con đường lầm; tố cáo sai
danh từ
 • vỏ cây
 • vỏ (cây để) thuộc da
 • (từ lóng) da
 • (từ cổ,nghĩa cổ) vỏ canh ki na ((cũng) Peruvian bark, Jesuits' bark); quinin
IDIOMS
 • to come (go) between the bark and the tree
  • dính vào câu chuyện gia đình nhà người ta, can thiệp vào chuyện riêng của vợ chồng người ta
 • a man with the bark on
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người thô lỗ, vụng về
 • to take the bark off something
  • làm giảm giá trị của cái gì; làm giảm vẻ đẹp của cái gì
ngoại động từ
 • lột vỏ, bóc vỏ (cây)
 • (âm nhạc) làm sầy da, làm tuột da
 • thuộc (da) bằng vỏ cây
 • phủ một lớp vỏ cứng
danh từ
 • thuyền ba buồm
 • (thơ ca) thuyền
Related words
Related search result for "bark"
Comments and discussion on the word "bark"