Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
skin
/skin/
Jump to user comments
danh từ
 • da, bì
  • outer skin
   biểu bì
 • vỏ
  • orange skin
   vỏ cam
 • da thú
 • bầu bằng da thú (để đựng nước, rượu...)
 • vỏ tàu
IDIOMS
 • to be no skin off someone's back
  • (từ lóng) không dính dáng đến ai, không động chạm đến ai, không ảnh hưởng gì đến ai
 • to be only skin and bone
  • gầy chỉ còn da bọc xương
 • he cannot change his skin
  • chết thì chết nết không chừa
 • to escape by (with) the skin of one's teeth x tooth to fear for one's skin
  • sợ mất mạng
 • to get under someone's skin
  • (thông tục) nắm được ai, làm cho ai phải chú ý
  • làm cho ai bực tức, chọc tức ai
 • to have a thick skin
  • cứ trơ ra (khi bị phê bình, bị chửi...)
 • to have a thin skin
  • dễ bật lò xo (khi bị phê bình, bị chửi...)
 • near is my shirt, but nearer is my skin x shirt to save one's skin
  • chạy thoát
 • I would not be in his skin
  • tôi không muốn ở địa vị của nó
ngoại động từ
 • lột da
  • to skin a rabbit
   lột da một con thỏ
 • bóc vỏ, gọt vỏ
 • (thông tục) lột quần áo (ai)
 • (từ lóng) lừa đảo
 • ((thường) + over) bọc lại
nội động từ
 • lột da (rắn)
 • đóng sẹo, lên da non (vết thương)
 • (thông tục) cởi quần áo
IDIOMS
 • to skin alive
  • lột sống (súc vật)
  • (thông tục) mắng mỏ thậm tệ, trừng phạt nặng nề
  • (thông tục) đánh gục, đánh bại hắn
 • to keep one's eyes skinned
  • (từ lóng) cẩn thận, cảnh giác
Related search result for "skin"
Comments and discussion on the word "skin"