Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
bleak
/bli:k/
Jump to user comments
tính từ
 • trống trải; lạnh lẽo, hoang vắng; ảm đạm
  • bleak house
   căn nhà lạnh lẽo hoang vắng
 • dãi gió
  • a bleak hillside
   sườn đồi dãi gió
danh từ
 • (động vật học) cá mương Âu
Related words
Related search result for "bleak"
Comments and discussion on the word "bleak"