Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
stark
/stɑ:k/
Jump to user comments
tính từ
 • cứng đờ
  • to lie stark in death
   nằm chết cứng
 • hoàn toàn
  • stark madness
   sự điên hoàn toàn
 • (thơ ca) mạnh mẽ, quả quyết
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lộ rõ hẳn ra, nổi bật ra
  • a tree stark in the snow
   cây đứng lộ rõ hẳn ra trong đám tuyết
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hoang vu, lạnh lẽo
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trần như nhộng
phó từ
 • hoàn toàn
  • stark crazy
   hoàn toàn điên
  • stark naked
   trần như nhộng
Related search result for "stark"
Comments and discussion on the word "stark"