Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
bare
/beə/
Jump to user comments
tính từ
 • trần, trần truồng, trọc
  • to have one's head bare
   để đầu trần
  • a bare hillside
   sườn đồi trọc
  • to lay bare
   bóc trần
 • trống không, rỗng, trơ trụi; (nghĩa bóng) nghèo nàn, xác xơ
  • the house looks bare
   ngôi nhà trông trống rỗng
  • to be bare of money
   rỗng túi, không một xu dính túi
 • vừa đủ, tối thiểu
  • to earn a bare living
   kiếm vừa đủ sống
  • bare possibility
   khả năng tối thiểu
 • (vật lý) không được cách điện, trần
IDIOMS
 • [as] bare as the palm of one's hand
  • hoàn toàn trơ trụi, hoàn toàn trống không
 • to believe someone's bare word
 • to believe a thing on someone's bare word
  • ai nói gì tin nấy
 • in one's bare skin
  • trần như nhộng
ngoại động từ
 • làm trụi, lột, bóc trần, để lô
  • to bare one's head
   lột mũ ra, bỏ mũ ra
 • thổ lộ, bóc lột
  • to bare one's heart
   thổ lộ tâm tình
 • tuốt (gươm) ra khỏi vỏ
Related search result for "bare"
Comments and discussion on the word "bare"