Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
black
/blæk/
Jump to user comments
tính từ
 • đen
 • mặc quần áo đen
 • da đen
  • a black woman
   người đàn bà da đen
 • tối; tối tăm
  • black as ink
   tối như mực
  • black night
   đêm tối tăm
 • dơ bẩn, bẩn thỉu
  • black hands
   những bàn tay dơ bẩn
 • đen tối, ảm đạm, buồn rầu, vô hy vọng
  • things look black
   sự việc có vẻ đen tối vô hy vọng
  • black tidings
   tin buồn
 • xấu xa, độc ác; kinh tởm, ghê tởm
  • black crimes
   những tội ác ghê tởm
IDIOMS
 • to beat black and blue
  • (xem) beat
 • to give someone a black look
  • lườm nguýt người nào
 • he is not so balck as he is painted
  • nó cũng không đến nỗi xấu (tồi tệ) như người ta nói đâu
danh từ
 • màu đen
 • sơn đen
 • quần áo đen, áo tang
  • to be in black
   mặc quần áo đen; mặc áo tang
 • người da đen
 • bụi bẩn, mồ hóng
ngoại động từ
 • làm đen, bôi đen
 • đánh xi đen (giày)
IDIOMS
 • to black out
  • bôi đen để xoá đi
  • (sân khấu) tắt đèn
  • che kín ánh đèn, tắt đèn phòng không
  • thoáng ngất đi; thoáng mất trí nhớ; thoáng hoa mắt
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) che giấu đi, ỉm đi
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) kiểm duyệt
Related search result for "black"
Comments and discussion on the word "black"