Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
raw
/rɔ:/
Jump to user comments
tính từ
 • sống (chưa nấu chín)
  • raw meat
   thịt sống
 • thô, chưa tinh chế, còn nguyên chất, sống
  • raw sugar
   đường thô
  • raw silk
   tơ sống
  • raw marterial
   nguyên liệu
 • non nớt, chưa có kinh nghiệm, mới vào nghề
  • a raw workman
   một người thợ mới vào nghề
  • raw recruits
   tân binh
  • a raw hand
   người non nớt chưa có kinh nghiệm
 • trầy da chảy máu, đau buốt (vết thương)
 • không viền
  • a raw edge of cloth
   mép vải không viền
 • ấm và lạnh; rét căm căm
  • raw weather
   thời tiết ấm và lạnh
  • raw wind
   gió rét căm căm
 • không gọt giũa, sống sượng
  • raw colours
   màu sống sượng
 • không công bằng; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bất lương, bất chính
  • a raw deal
   cách đối xử không công bằng; ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng)) việc làm bất chính, sự thông đồng bất chính
IDIOMS
 • to pull a raw one
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nói chuyện tục tĩu, nói chuyện nhảm
 • raw head and bloody bone
  • ông ba bị, ông ngáo ộp
danh từ
 • cái chưa được gọt giũa, cái còn để nguyên chất
 • chỗ trầy da chảy máu, vết thương đau buốt
  • to touch somebody on the raw
   (nghĩa bóng) chạm nọc ai, chạm tự ái của ai, làm động lòng ai
ngoại động từ
 • làm trầy da, làm trầy da chảy máu
Related search result for "raw"
Comments and discussion on the word "raw"