Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
bouger
Jump to user comments
nội động từ
 • động đậy, nhúc nhích
  • Les enfants aiment à bouger
   trẻ con thích động đậy
  • Les prix n'ont pas bougé
   giá cả vẫn không nhúc nhích
 • dời chỗ, rời khỏi (thường phủ định)
  • Ne pas bouger de chez soi
   không rời khỏi nhà
 • rục rịch phản đối
  • Le peuple bouge
   dân chúng rục rịch phản đối
 • (ngành mỏ) lún dần (đất)
ngoại động từ
 • (thân mật) động đậy, xê dịch
  • Bouger le doigt
   động đậy ngón tay
  • Ne bouge rien
   chớ có xê dịch gì hết
Related words
Related search result for "bouger"
Comments and discussion on the word "bouger"