Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
caler
Jump to user comments
ngoại động từ
 • kê, chèn
  • Caler une armoire
   kê một cái tủ
 • dừng, làm đứng (máy)
 • đóng chặt, giữ chặt, cố định lại
nội động từ
 • dừng lại, đứng lại
  • Le moteur a calé
   động cơ đã dừng lại
 • (thân mật) chùn lại, chịu thua
  • Il a calé devant la difficulté
   nó đã chùn lại trước khó khăn
Related search result for "caler"
Comments and discussion on the word "caler"