Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
coquet
Jump to user comments
tính từ
 • hay làm đỏm, làm dáng, làm duyên
 • đỏm dáng
 • xinh xắn
  • Un salon coquet
   một phòng khách xinh xắn
 • (thân mật) kha khá, khá lớn
  • Cadeau coquet
   món quà kha khá
danh từ
 • người làm duyên
  • Faire le coquet avec des dames
   làm duyên với các bà
  • jouer les grandes coquettes
   õng ẹo tìm cách quyến rũ
  • rôle de grande coquette
   (sân khấu) vai nữ đẹp quyến rũ
Related search result for "coquet"
Comments and discussion on the word "coquet"