Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
creep
/kri:p/
Jump to user comments
danh từ
 • (số nhiều) sự ghê rợn, sự rùng mình, sự sởn gáy, sự khiếp đảm, sự hãi hùng
  • to give somebody the creeps
   làm ai sởn gáy lên
 • sự bó, sự trườn
 • lỗ hốc (trong hàng rào...)
 • (địa lý,địa chất) sự lở (đá...)
 • (vật lý) sự dão
  • thermal creep
   sự dão vì nhiệt
nội động từ crept
 • bò, trườn
 • đi rón rén, lén, lẻn ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • to creep into the room
   lẻn vào phòng
  • old age creeps upon one unawares
   tuổi già đén với người ta lúc nào không biết
 • bò; leo (cây leo)
 • có cảm giác râm ran như kiến bò, rùng mình sởn gai ốc
  • to make someone's flesh creep
   làm cho ai sởn gai ốc
 • (nghĩa bóng) luồn cúi, luồn lọt
  • to creep into someone's favour
   luồn lọt để chiếm được lòng tin yêu của ai
Related search result for "creep"
Comments and discussion on the word "creep"