Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
dawn
/dɔ:n/
Jump to user comments
danh từ
 • bình minh, rạng đông, lúc sáng tinh mơ
  • from dawn till dark
   từ lúc sáng tinh mơ cho đến lúc tối trời
 • (nghĩa bóng) buổi đầu; sự hé rạng; tia sáng đầu tiên (của hy vọng...)
  • at the dawn of love
   ở buổi ban đầu của tình yêu
  • the dawn of civilization
   buổi đầu của thời đại văn minh
  • the dawn of brighter days
   tia sáng đầu tiên của cuộc sông tốt đẹp hơn
nội động từ
 • bắt đầu rạng, bắt đầu lộ ra, bắt đầu nở ra, hé nở
  • the morning was just dawning
   trời vừa tảng sáng
  • a smile dawning on her lips
   nụ cười hé mở trên môi cô ta
 • bắt đầu hiện ra trong trí, loé ra trong trí
  • it has just dawned on (upon) me
   tôi chợt nhận ra; một ý nghĩ loé ra trong trí óc tôi
 • trở nên rõ ràng
  • the truth at last dawned upon him
   cuối cùng sự thật đã trở nên rõ ràng đối với anh ta
Related search result for "dawn"
Comments and discussion on the word "dawn"