Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
deaden
/'dedn/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm giảm, làm dịu, làm nhẹ
  • to deaden a blow
   làm nhẹ một cú đánh; đỡ đòn
  • to deaden one's pain
   làm giảm sự đau đớn
  • to deaden the noise
   làm giảm bớt tiếng ồn ào
 • làm mờ, làm xỉn (kim loại, vàng...)
 • làm hả hơi (rượu...)
 • (+ to) làm u mê; làm cho không có cảm giác gì đối với
nội động từ
 • giảm đi (sức mạnh), nhẹ bớt (cú đòn); nhỏ đi (tiếng động)
 • hả hơi (rượu)
 • u mê đi (giác quan)
Related words
Related search result for "deaden"
Comments and discussion on the word "deaden"