Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
damn
/dæm/
Jump to user comments
danh từ
 • lời nguyền rủa, lời chửi rủa
 • chút, tí, ít
IDIOMS
 • I don't care a damn
  • (xem) care
 • not worth a damn
  • chẳng đáng nửa đồng, chẳng đáng một trinh
ngoại động từ
 • chê trách, chỉ trích; kết tội
  • to damn someone's character
   chỉ trích tính nết của ai
  • to damn with feint praise
   làm bộ khen để chỉ trích chê bai
 • chê, la ó (một vở kịch)
 • làm hại, làn nguy hại; làm thất bại
 • đày địa ngục, bắt chịu hình phạt đời đời, đoạ đày
 • nguyền rủa, chửi rủa
  • I'll be damned if I know
   tớ mà biết thì tớ cứ chết (thề)
  • damn him!
   thằng khốn kiếp!, thằng chết tiệt, quỷ tha ma bắt nó đi!
  • damn it!; damn your!; damn your eyesdamn
   đồ trời đánh thánh vật!, quỷ tha ma bắt mày đi!, đồ khốn kiếp!
  • damn your impudence!
   liệu hồn cái đồ xấc láo!
nội động từ
 • nguyền rủa, chửi rủa
Related search result for "damn"
Comments and discussion on the word "damn"