Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
designate
/'dezignit/
Jump to user comments
tính từ (đặt sau danh từ)
 • được chỉ định, được bổ nhiệm (nhưng chưa chính thức nhận chức)
  • ambassador designate
   đại sứ mới được chỉ định (nhưng chưa trình quốc thư)
ngoại động từ
 • chỉ rõ, định rõ
 • chọn lựa, chỉ định, bổ nhiệm
  • to designate someone as...
   chỉ định ai làm...
 • đặt tên, gọi tên, mệnh danh
  • to designate someone by the name off...
   đặt (gọi) tên ai là...
Related search result for "designate"
Comments and discussion on the word "designate"