Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
fatty
/'fæti/
Jump to user comments
tính từ
 • béo; như mỡ; có nhiều mỡ
  • fatty acids
   (hoá học) axit béo
 • phát phì
 • có đọng mỡ
  • fatty degeneration of heart
   bệnh thoái hoá mỡ của tim
danh từ
 • ((thường) để gọi) chú béo, chú bệu, anh phệ
Related search result for "fatty"
Comments and discussion on the word "fatty"