Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
fat
/fæt/
Jump to user comments
tính từ
 • được vỗ béo (để giết thịt)
 • béo, mập, béo phì, mũm mĩm
 • béo, đậm nét (chữ in)
 • béo, có dầu, có mỡ
 • béo (than)
 • dính, nhờn (chất đất...)
 • màu mỡ, tốt
  • fat lands
   đất màu mỡ
 • béo bở, có lợi, có lãi
  • a fat job
   việc làm béo bở
 • đầy áp
  • a fat purse
   túi tiền đầy ắp, túi tiền dầy cộm
 • chậm chạp, trì độn
IDIOMS
 • to cut up fat
  • để lại nhiều tiền
 • a fat chance
  • (từ lóng) sự đen đủi, sự không may chút nào
   • he's a fat chance
    hắn ta đen đủi quá, hắn ta chẳng may mắn chút nào
 • a fat lot
  • (từ lóng) nhiều gớm ((thường), (mỉa mai)), rất ít, cóc khô
   • a fat lot of good it did you
    tưởng bở lắm đấy à
   • a fat lot you know about it
    cậu thì biết cóc khô gì về chuyện ấy
   • a fat lot I care
    tớ cóc cần
Related search result for "fat"
Comments and discussion on the word "fat"