Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
fiery
/'faiəri/
Jump to user comments
tính từ
 • ngụt cháy, bốc cháy, bố lửa
  • a fiery sun
   mặt trời đổ lửa
 • nảy lửa
  • fiery eyes
   đôi mắt nảy lửa
 • mang lửa (tên đạn)
 • như lửa, như bốc lửa, nóng như lửa
 • dễ cháy, dễ bắt lửa, dễ nổ (khí)
 • cay nồng
  • a fiery taste
   vị cay nồng
 • nóng nảy, dễ cáu, dễ nổi giận, hung hăng
  • fiery nature
   tính nóng nảy, tính nóng như lửa; tính hung hăng
 • hăng, sôi nổi, nồng nhiệt
  • a fiery horse
   con ngựa hăng
  • fiery words
   những lời nói sôi nổi
 • viêm tấy (chỗ đau vết thương)
Related search result for "fiery"
Comments and discussion on the word "fiery"