Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
fire
/'faie/
Jump to user comments
danh từ
 • lửa, ánh lửa
  • fire burns
   lửa cháy
  • to strike fire
   đánh lửa
  • there is no smoke without fire
   không có lửa sao có khói
 • sự cháy, hoả hoạn, sự cháy nhà
  • on fire
   đang cháy
  • to set fire to something; to set something on fire
   đốt cháy cái gì
  • to catch (take) fire
   bắt lửa, cháy
  • fire!
   cháy nhà!
 • ánh sáng
  • St Elmo's fire
   hòn sáng (thường thấy ở tàu khi bão)
 • sự bắn hoả lực
  • to open fire
   bắt đầu bắn, nổ súng
  • running fire
   loạt súng nổ liên hồi; (nghĩa bóng) sự phê bình tới tấp; sự phản đối ầm ầm
  • under enemy fire
   dưới lằn đạn của địch, dưới hoả lực của địch
  • between two fire
   bị bắn từ hai phía lại
  • line of fire
   đường đạn (sắp bắn)
 • lò sưởi
  • an electrice fire
   lò sưởi điện
 • sự tra tấn bằng lửa
 • sự sốt, cơn sốt
 • ngọn lửa ((nghĩa bóng)), sự hăng hái, nhiệt tình, sự sốt sắng, sự vui vẻ hoạt bát
  • the fire of patriotism
   ngọn lửa yêu nước
 • sự xúc động mạnh mẽ; nguồn cảm hứng; óc tưởng tượng linh hoạt
IDIOMS
 • to be put to fire and sword
  • ở trong cảnh nước sôi lửa bỏng
 • burnt child dreads the fire
  • chim phải tên sợ làn cây cong
 • the fat is in the fire
  • (xem) flat
 • to go through fire and water
  • đương đầu với nguy hiểm
 • to hang fire
  • (xem) hang
 • to miss fire
  • (như) to hang fire
  • thất bại (trong việc gì)
 • out of the frying-pan into the fire
  • tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
 • to play with fire
  • chơi với lửa ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
 • to pour oil on fire
 • to add fuel to the fire
  • lửa cháy đổ thêm dầu
 • to set the Thames on fire
  • làm những việc kinh thiên động địa
 • to set the world on fire
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thành công rực rỡ; lừng danh
ngoại động từ
 • đốt cháy, đốt (lò...)
 • làm nổ, bắn (súng...)
  • to fire a mine
   giật mìn
  • to fire a rocket
   phóng rôcket
 • làm đỏ
 • nung
  • to fire bricks
   nung gạch
 • sấy (chè, thuốc lá...)
 • đốt, khử trùng (bằng chất hoá học)
 • thải, đuổi, sa thải
 • (nghĩa bóng) kích thích (trí tưởng tượng)
 • (nghĩa bóng) khuyến khích, làm phấn khởi
nội động từ
 • bắt lửa, cháy, bốc cháy
 • nóng lên
 • rực đỏ
 • nổ (súng); nổ súng, bắn
 • chạy (máy)
  • the engine fires evenly
   máy chạy đều
IDIOMS
 • to fire away
  • bắt đầu tiến hành
  • nổ (súng)
 • to fire broadside
  • bắn tất cả các súng một bên mạn tàu
 • to fire off
  • bắn
  • (nghĩa bóng) phát ra, nổ ra
   • to fire off a remark
    bất chợt phát ra một câu nhận xét
   • to fire off a postcard
    gửi cấp tốc một bưu thiếp
 • to fire up
  • nổi giận đùng đùng
 • to fire salute
  • bắn súng chào
Related search result for "fire"
Comments and discussion on the word "fire"