Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
fury
/'fjuəri/
Jump to user comments
danh từ
 • sự giận dữ, sự thịnh nộ, sự điên tiết
  • in a fury
   đang cơn giận dữ
 • sự ham mê, sự cuồng nhiệt
 • sự ác liệt, sự mãnh liệt
  • the fury of the battle
   tính chất ác liệt của trận đánh
  • the fury of the wind
   sức mạnh mãnh liệt của cơn gió
 • sư tử Hà đông, người đàn bà nanh ác
 • (số nhiều) (nghĩa bóng) sự cắn rứt, sự day dứt (của lương tâm)
 • (số nhiều) (thần thoại,thần học) nữ thần tóc rắn
 • (số nhiều) (nghĩa bóng) thần báo thù
IDIOMS
 • like fury
  • giận dữ, điên tiết
  • mãnh liệt, mạnh mẽ
Related search result for "fury"
Comments and discussion on the word "fury"