Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
frayer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • mở lối, khai thông
  • Frayer un passage
   mở một lối đi
 • cọ vào, xát vào
  • Le boeuf fraye sa tête aux arbres
   con bò cọ đầu vào cây
 • (y học) làm viêm tấy do cọt xát, làm hăm (da)
nội động từ
 • đẻ trứng, thụ tinh trứng (cá)
 • (nghĩa bóng) giao thiệp, đi lại
  • Ne frayez pas avec les médisants
   đừng giao thiệp với những người hay nói xấu
 • mòn đi (tiền bạc)
Related search result for "frayer"
Comments and discussion on the word "frayer"