Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
grain
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • hạt, gột
  • Grain de riz
   hạt gạo
  • Grain de raisin
   bột nho
  • Grain de sel
   hạt muối
  • Les grains d'un chapelet
   những hạt trong chuỗi hạt
 • cát (tơ, lụa); thớ (gỗ, đá)
  • Etoffe d'un joli grain
   vải nổi cát đẹp
 • chút, tý
  • Pas un grain de bon sens
   không một chút lương tri
 • (hàng hải) cơn gió bất chợt
 • trận mưa rào bất chợt
 • (kỹ thuật) bạc lót
 • (số nhiều) thóc gạo, ngũ cốc
  • Les grains sont en hausse
   thóc gạo lên giá
 • (khoa đo lường, từ cũ; nghĩa cũ) grain (đơn vị khối lượng của Pháp, bằng 0, 053 gam)
  • avoir un grain; avoir un petit grain
   hơi điên
  • grain de beauté
   nốt ruồi
  • mettre son grain de sel; fourrer son grain de sel
   chõ vào việc người khác
  • poulet de grain
   gà nuôi bằng thóc (có thịt ngon)
  • séparer le bon grain de l'ivraie
   xem ivraie
  • veiller au grain
   (nghĩa bóng) thận trọng, coi chừng nguy hiểm
  • voir venir le grain
   (hàng hải) sắp nguy
Related search result for "grain"
Comments and discussion on the word "grain"