Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
greasy
/'gri:zi/
Jump to user comments
tính từ
 • giây mỡ, dính mỡ
 • bằng mỡ; như mỡ
 • béo, ngậy
 • trơn, nhờn
  • a greasy road
   đường trơn
 • (nghĩa bóng) trơn tru, chạy đều (công việc)
 • mắc bệnh thối gót (ngựa)
 • chưa tẩy nhờn (len)
 • (hàng hải) nhiều sương mù (trời)
 • thớ lợ, ngọt xớt (thái độ, lời nói
Related words
Related search result for "greasy"
Comments and discussion on the word "greasy"