Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
grace
/greis/
Jump to user comments
danh từ
 • vẻ duyên dáng, vẻ yêu kiều; vẻ uyển chuyển
  • to speak with grace
   ăn nói có duyên
  • to dance with grace
   nhảy múa uyển chuyển
  • to walk with grace
   đi đứng uyển chuyển
 • (số nhiều) vẻ phong nhã, vẻ thanh nhã
  • airs and graces
   diệu màu mè
 • thái độ (trong khi làm việc gì)
  • to do something with a good grace
   vui lòng làm việc gì
  • with a bad (an all) grace
   miễn cưỡng
  • he had the grace to say that...
   anh ta cũng biết điều mà nói rằng...
 • ơn huệ; sự trọng đãi, sự chiếu cố
  • to be in somebody's good graces
   được ai trọng đâi, được ai chiếu cố
  • an act of grace
   hành động chiếu cố, đặc ân
 • sự gia hạn, sự cho hoãn (có tính chất gia ơn)
  • to give somebody a week's grace
   cho hạn bảy ngày (phải trả tiền hoặc làm xong việc gì)
  • last day of grace
   thời hạn cuối cùng
 • sự miễn xá, sự khoan hồng, sự khoan dung
  • a measure of grace
   biện pháp khoan dung
 • ơn trời, ơn Chúa
  • by God's grace
   nhờ ơn trời, nhờ trời
  • in the year of grace 1966
   năm 1966 sau công nguyên
 • lời cầu nguyện (trước hay sau bữa ăn cơm)
 • ngài (tiếng xưng hô với những người thuộc dòng quý tộc, với các giám mục...)
  • His (Her, Yours) Grace the Duke
   ngài công tước
 • (âm nhạc) nét hoa mỹ (trong bản nhạc, bài ca)
  • a grace note
   nốt nhạc làm cho bản nhạc thêm hay
 • sự cho phép dự thi (ở trường đại học)
 • (số nhiều) (The Graces) (thần thoại,thần học) thần Mỹ nữ
IDIOMS
 • to take dinner without grace
  • ăn nằm với nhau trước khi cưới
ngoại động từ
 • làm cho duyên dáng thêm
 • làm vinh dự, làm vẻ vang, ban vinh dự cho
  • the ceremony was graced by the presence of...
   buổi lễ được vinh dự đón tiếp..., sự có mặt của... là một vinh dự cho buổi lễ
Related search result for "grace"
Comments and discussion on the word "grace"