Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
lâcher
Jump to user comments
ngoại động từ
 • nới lỏng
  • Lâcher une ceinture
   nới lỏng thắt lưng
 • buông, thả
  • Lâcher la proie pour l'ombre
   thả mồi bắt bóng
  • Lâcher ses chiens
   thả chó
 • tháo ra, buột ra
  • Lâcher la vanne
   tháo cửa đập
  • Lâcher un coup de fusil
   bắn một phát súng trường
  • Lâcher une sottise
   buột ra một câu bậy bạ
 • bỏ rơi
  • Lâcher ses amis
   bỏ rơi bạn
 • thôi
  • Lâcher un concurrent
   bỏ xa một địch thủ
  • lâcher la bride
   xem bride
  • lâcher la scène
   (sân khấu) diễn dở, diễn tồi
  • lâcher pied
   trốn đi
  • lâcher prise
   buông ra
  • les lâcher
   (thân mật) phải nhả tiền ra
nội động từ
 • lỏng ra
  • Corde qui lâche
   thừng lỏng ra
 • buông ra, không ăn nữa
  • Freins qui ont lâché
   phanh không ăn nữa
danh từ giống đực
 • sự thả
  • Un lâcher de pigeons
   sự thả chim bồ câu
Related search result for "lâcher"
Comments and discussion on the word "lâcher"