Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
manquer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • không đạt; trệch; làm hỏng
  • Manquer le but
   không đạt mục đích
  • Manquer un lièvre
   bắn trệch con thỏ
  • Manquer un tableau
   làm hỏng một bức tranh
 • bỏ lỡ; lỡ
  • Manquer une occasion
   bỏ lỡ một cơ hội
  • Manquer le train
   lỡ chuyến xe lửa
 • bỏ; không đến
  • Manquer un cours
   bỏ một buổi học
  • Manquer un rendez-vous
   không đến nơi hẹn
  • manquer son coup
   hỏng việc
  • ne pas manquer quelqu'un
   không quên trả thù ai, không quên cho ai một trận
nội động từ
 • thiếu
  • Manquer d'argent
   thiếu tiền
  • Un bras lui manque
   hắn thiếu một cánh tay
 • không làm tròn
  • Manquer à son devoir
   không làm tròn nhiệm vụ
 • không đến, không dự
  • Manquer à un rendez-vous
   không đến nơi hẹn
 • không tôn kính, thiếu lễ độ
  • Manquer à la vieillesse
   không tôn kính tuổi già
 • suýt nữa
  • Il a manqué de se noyer
   suýt nữa nó chết đuối
 • không thành công
  • Affaire qui manque
   việc không thành công
 • vắng mặt
  • Trois élèves manquent
   ba học sinh vắng mặt
 • mất đi
  • Père qui vient à manquer
   người cha mất đi
 • đứt
  • Cordage qui manque
   dây thừng đứt đi
 • (từ cũ, nghĩa cũ) mắc khuyết điểm
  • Tous les hommes peuvent manquer
   tất cả mọi người đều có thể mắc khuyết điểm
  • ne pas manquer de
   không quên, vẫn nhớ
không ngôi
 • thiếu
  • Il manque dix élèves
   thiếu mười học sinh
Related search result for "manquer"
Comments and discussion on the word "manquer"