Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
mot
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • từ
  • Un mot de trois syllabes
   một từ ba âm tiết
 • lời
  • Avoir un mot à dire
   có một lời muốn nói
 • lời nổi tiếng, danh ngôn
  • C'est un mot de Marx
   đó là một danh ngôn của Mác
  • à ce mot, à ces mots
   nói xong thì
  • au bas mot
   rẻ nhất là, hạ giá nhất là
  • avoir des mots avec quelqu'un
   cãi nhau với ai
  • avoir le dernier mot
   nói lời cuối cùng, thắng (trong cuộc tranh luận, tranh chấp)
  • avoir le mot
   biết được bí mật
  • bon mot
   lời hóm hỉnh, lời tài tình
  • compter ses mots, peser ses mots
   nói thong thả, nói thận trọng
  • dire deux mots à quelqu'un
   mắng ai một mẻ
  • dire son mot
   nói ra nhận định của mình
  • en peu de mots
   chỉ vài lời
  • entendre à demi-mot
   nói qua đã hiểu
  • en un mot
   tóm lại
  • fin mot
   duyên cớ bí mật
  • grand mot
   đại ngôn, lời khoa đại, lời quan trọng
  • gros mot
   lời thô tục
  • jeu de mots
   lối chơi chữ
  • jouer sur les mots
   chơi chữ
  • manger ses mots
   nói không rành rọt, nói líu nhíu
  • mot à mot
   từng từ một, dịch đúng từng từ
  • mot de Cambronne
   tiếng văng tục
  • mot de la fin
   lời kết thúc
  • mot de passe
   mật hiệu
  • mot d'ordre
   khẩu hiệu
  • mot pour mot
   đối chọi từng từ một
  • mot pour rire
   câu nói đùa
  • mot savant
   từ bác học
  • mots couverts
   lời nói có ẩn ý
  • mots croisés
   trò chơi ô chữ
  • ne dire mot, ne souffler mot
   im lặng, lặng thinh
  • n'entendre pas un mot de quelque chose
   không hiểu chút nào về việc gì
  • petit mot
   lời âu yếm
  • premier mot
   lời nói đầu tiên
  • prendre quelqu'un au mot
   vội bằng vào lời nói của ai
  • sans mot dire
   không mở miệng, im lặng
  • se donner le mot
   thông đồng với nhau, thỏa thuận với nhau
  • se payer de mots
   nói những lời trống rỗng
  • traîner ses mots
   nói lè nhè
  • trancher le mot
   nói thẳng ra
Related search result for "mot"
Comments and discussion on the word "mot"