Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
mount
/maunt/
Jump to user comments
danh từ
 • núi ((thường) đặt trước danh từ riêng (viết tắt) Mt)
  • Mt Everest
   núi Ê-vơ-rét
danh từ
 • mép (viền quanh) bức tranh
 • bìa (để) dán tranh
 • khung, gọng, giá
 • ngựa cưỡi
ngoại động từ
 • leo, trèo lên
  • to mount a hill
   trèo lên một ngọn đồi
  • to mount a ladder
   trèo thang
 • cưỡi
  • to mount a horse
   cưỡi ngựa
 • nâng lên, cất lên, đỡ lên, kéo lên, cho cưỡi lên
 • đóng khung, lắp táp, cắm vào, dựng lên, đặt, sắp đặt, dán vào, đóng vào
  • to mount a diamond in platinum
   găn một viên kim cương vào miếng bạch kim
  • to mount a photograph
   dán ảnh vào bìa cứng
  • to mount a loom
   lắp một cái máy dệt
  • to mount a gun
   đặt một khẩu súng
  • to mount a play
   dựng một vở kịch
 • mang, được trang bị
  • the fort mounts a hundred guns
   pháo đài được trang bị một trăm khẩu súng
  • quân to mount guard
   làm nhiệm vụ canh gác
  • mỹ to mount an attack
   mở một cuộc tấn công
 • cho nhảy (cái) vật nuôi
nội động từ
 • lên, cưỡi, trèo, leo
  • to mount on the scaffolf
   lên đoạn đầu đài
  • to mount on a horse
   cưỡi trên mình ngựa
 • lên, bốc lên
  • blush mounts to face
   mặt đỏ ửng lên
 • tăng lên
  • prices mount up every day
   giá cả ngày càng tăng
  • the struggle of the people against depotism and oppression mounts
   cuộc đấu tranh của nhân dân chống chuyên chế và áp bức tăng lên
Related search result for "mount"
Comments and discussion on the word "mount"