Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
pas
/pɑ:/
Jump to user comments
danh từ
 • quyền đi trước, quyền ưu tiên
  • to give the pas
   nhường đi trước, nhường bước; nhường quyền ưu tiên
  • to take the pas
   được đi trước; được quyền ưu tiên
 • bước nhảy, bước khiêu vũ
  • pas seul
   bước vũ ba lê một người biểu diễn
  • pas de deux
   bước vũ ba lê hai người biểu diễn
Related search result for "pas"
Comments and discussion on the word "pas"