Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
pack
/pæk/
Jump to user comments
danh từ
 • bó, gói; ba lô (quần áo)
 • đàn, bầy (chó săn, chó sói...)
  • pack of wolves
   bầy chó sói
  • pack of grouse
   đàn gà gô trắng
  • pack of U-boats
   một đội tàu ngầm Đức
 • lũ, loạt, lô
  • a pack of fools
   một lũ ngốc
  • a pack of lies
   một loạt những lời nói láo
  • a pack of troubles
   một lô rắc rối phiền hà
 • bộ, cỗ (bài)
 • (thương nghiệp) kiện (hàng); khối lượng hàng (cá, hoa quả...) đóng gói trong một vụ; phương pháp đóng gói hàng
 • (thể dục,thể thao) hàng tiền đạo (bóng, bầu dục)
 • đám băng nổi ((cũng) pack ice)
 • (y học) khăn ướt để đắp, mền ướt để cuốn (người); sự đắp khăn ướt, sự cuốn mền ướt (vào người)
 • lượt đắp (kem đắp vào mặt cho mịn da...)
ngoại động từ
 • gói, bọc lại, buộc lại; đóng gói, đóng hộp, đóng kiện
 • tập hợp lại thành bầy (chó); sắp thành bộ, sắp thành cỗ (bài)
 • xếp chặt (vào hòm, hộp); ních người (vào phòng, xe)
  • to pack a bag with old clothes
   xếp quần áo cũ vào bị
  • the car was packed with passangers
   xe chật ních hành khách
 • thồ hàng lên (ngựa, súc vật...)
 • nhét, hàn, gắn (khe hở)
 • (y học) đắp khăn ướt lên, cuốn mền ướt vào (người)
 • xếp người phe mình (vào hội đồng giám khảo...) để chiếm đa số khi quyết định
 • (thể dục,thể thao), (từ lóng) nện, giáng
  • to pack a punch
   nện một quả đấm (quyền Anh)
nội động từ
 • ((thường) + up) sắp xếp hành lý
 • đóng gói, đóng kiện
  • dry food packs easity
   thực phẩm khô để đóng gói
 • tụ tập thành bầy, tụ tập thành đàn
 • khăn gói ra đi, cuốn gói
  • to send somebody packing
   đuổi ai đi, tống cổ ai đi
IDIOMS
 • to pack off
  • tống tiền (ai), cho (ai) đi xa, tống cổ (ai) đi
  • khăn gói ra đi, cuốn gói
 • to pack it in
  • (từ lóng) làm xong, hoàn thành
 • to pack it up
  • (từ lóng) thôi ngừng
 • to pack up
  • (từ lóng) không chạy, chết máy, không nổ (máy...)
Related search result for "pack"
Comments and discussion on the word "pack"