Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
percer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • chọc thủng, đục, khoét, giùi
  • Percer un mur
   đục tường
  • Percer un tonneau
   giùi thùng
 • đâm thủng
  • Percer la poitrine
   đâm thủng ngực
 • mở
  • Percer une rue
   mở một đường phố
 • thấm qua; lách qua; xuyên qua
  • La pluie perce les vêtements
   mưa thấm qua quần áo
  • Percer la foule
   lách qua đám đông
  • La lumière perce les ténèbres
   ánh sáng xuyên qua bóng tối
 • khám phá; nhìn thấu
  • Percer un secret
   khám phá một điều bí mật
  • Percer l'avenir
   nhìn thấu tương lai
  • Crier à percer les oreilles
   la hét xé tai
  • Percer le coeur
   làm đau lòng
nội động từ
 • vỡ ra
  • Abcès qui perce
   vỡ ra
 • ló ra, lộ ra, mọc ra
  • Soleil qui perce à travers les nuages
   mặt trời ló ra giữa đám mây
  • La haine perce
   sự căm hờn lộ ra
  • Les dents qui percent
   răng mọc ra
 • nổi lên, lọt qua
  • Auteur qui commence à percer
   tác giả mới nổi lên
  • L'avant-centre perce
   trung phong lọt qua (hàng phòng thủ của đối phương)
Related words
Related search result for "percer"
Comments and discussion on the word "percer"