Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
pipe
/paip/
Jump to user comments
danh từ
 • ống dẫn (nước, dầu...)
 • (âm nhạc) ống sáo, ống tiêu; (số nhiều) kèn túi (của người chăn cừu Ê-cốt)
 • (giải phẫu) ống quần
 • điếu, tẩu (hút thuốc) ((cũng) tobacco pipe); (một) tẩu thuốc
  • to smoke a pipe
   hút thuốc bằng tẩu; hút một tẩu thuốc
 • (ngành mỏ) mạch ống (quặng)
 • còi của thuyền trưởng; tiếng còi của thuyền trưởng
 • tiếng hát; tiếng chim hót
 • đường bẫy chim rừng
 • thùng (đơn vị đo lường rượu bằng 105 galông)
IDIOMS
 • to bit the pipe
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hút thuốc phiện
 • King's (Queen) pipe
  • lò đốt thuốc lá buôn lậu (ở cảng Luân-đôn)
 • put that in your pipe and smoke it
  • cố mà nhớ lấy cái điều đó; hây ngẫm nghĩ nhớ đời cái điều đó
 • to put someone's pipe out
  • trội hơn ai, vượt ai, làm cho lu mờ ai
 • to smoke the pipe of peace
  • sống hoà bình với nhau, thân thiện giao hảo với nhau
ngoại động từ
 • đặt ống dẫn (ở nơi nào); dẫn (nước, dầu...) bằng ống
 • thổi sáo, thổi tiêu (một bản nhạc)
 • thổi còi ra lệnh; thổi còi tập hợp (một bản nhạc)
 • thổi còi ra lệnh; thổi còi tập họp (thuỷ thủ...)
  • to pipe all hands on deck
   thổi còi tập họp tất cả các thuỷ thủ lên boong
  • to pipe the crew up to meal
   thổi còi tập họp tất cả các thuỷ thủ đi ăn cơm
 • hát lanh lảnh; hót lanh lảnh
 • viền nối (áo); trang trí đường cột thừng (trên mặt bánh)
 • trồng (cây cẩm chướng...) bằng cành giâm
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nhìn, trông
nội động từ
 • thổi còi
 • thổi sáo, thổi tiêu
 • hát lanh lảnh; hót lanh lảnh
 • rít, thổi vi vu (gió)
IDIOMS
 • to pipe away
  • (hàng hải) thổi còi ra hiệu cho (tàu...) rời bến
 • to pipe down
  • (hàng hải) thổi còi ra lệnh cho (thuỷ thủ...) nghỉ
  • (từ lóng) bớt làm om sòm, hạ giọng; bớt kiêu căng, bớt lên mặt ta đây
 • to pipe up
  • bắt đầu diễn, bắt đầu hát
  • nói to lên (làm cho người ta để ý đến mình)
 • to pipe one eye(s)
  • khóc
Related search result for "pipe"
Comments and discussion on the word "pipe"