Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
piquer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • châm, đâm
  • épingle qui pique le doigt
   ghim đâm ngón tay
 • tiêm
  • On m'a piqué contre la variole
   người ta đã tiêm thuốc phòng đậu mùa cho tôi
 • đốt; cắn
  • Être piqué par une abeille
   bị ong đốt
 • nhét, giắt (mỡ, tỏi, vào thịt)
 • ghim
  • Piquer une photo au mur
   ghim bức ảnh vào tường
 • khâu máy, đột
 • (làm) lấm chấm
  • Les étoiles piquent le ciel
   sao lấm chấm đầy trời
 • làm buốt; làm cay
  • Le froid pique la peau
   rét buốt da
  • La fumée pique les yeux
   khói làm cay mắt
 • kích thích
  • Piquer la curiosité
   kích thích tính tò mò
 • (thông tục) ăn cắp, xoáy
 • bắt, bắt giữ
  • La police l'a piqué
   công an đã bắt giữ nó
 • (thân mật) thực hiện, làm
  • Piquer un plongeon
   (thực hiện một cái) nhảy lao đầu xuống
 • (từ cũ, nghĩa cũ) làm mếch lòng
  • La moindre chose le pique
   hơi một tí đã làm mếch lòng anh ta
  • ne pas être piqué des vers (des hannetons)
   rất đặc biệt; lỗi lạc
  • piquer au vif
   làm chạm tự ái; làm bật lò xo
  • Piquer l'heure (hàng hải)
   đánh chuông báo giờ (từng mười lăm phút một)
  • piquer une tête
   (thân mật) đâm đầu xuống
  • piquer un fard
   (thân mật) xem fard
  • piquer un soleil
   (thân mật) đỏ ửng mặt lên
  • quelle mouche le pique?
   vì sao nó nổi nóng vô cớ thế?
nội động từ
 • đâm bổ vào, xông vào
 • đâm bổ xuống (máy bay...); chúi mũi xuống (thuyền...)
 • hóa chua (rượu)
  • piquer des deux
   thúc mạnh ngựa (cho phi nhanh lên)
Related search result for "piquer"
Comments and discussion on the word "piquer"