Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
passer
Jump to user comments
nội động từ
 • qua, sang; đi qua
  • Passer en France
   sang Pháp
  • Passer par la rue
   đi qua phố
 • đi đến
  • Passer à la banque
   đi đến nhà ngân hàng
 • trở thành
  • Passer maître
   trở thành bậc thầy
 • thăng (chức)
  • Passer colonel
   thăng đại tá
 • bị gọi ra, phải ra
  • Passer en conseil de guerre
   phải ra trước hội đồng quân sự
 • qua đời
  • Il a passé
   ông ấy đã qua đời
 • lướt qua; quên đi, tha thứ
  • Passer sur des détails
   lướt qua những chi tiết
  • Passer sur les fautes de quelqu'un
   tha thứ những khuyết điểm của ai
 • lọt qua; chảy qua
  • Le café passe lentement
   cà phê lọt qua từ từ
  • Le Fleuve Rouge passe à Namdinh
   sông Hồng chảy qua Nam Định
 • truyền; truyền lại
  • Passer de bouche en bouche
   truyền từ miệng người này sang miệng người khác
  • La maison passe à son fils
   cái nhà truyền lại cho con trai ông ta
 • được thông qua, được chấp nhận
  • La loi a passé
   đạo luật đã được thông qua
  • Proposition qui peut passer
   đề nghị có thể được chấp nhận
 • tiêu
  • Aliment qui ne passe pas
   thức ăn không tiêu
 • phai, lạt, tàn, úa
  • Couleur qui a passé
   màu đã phai
  • Ces fleurs ont passé
   hoa này đã tàn
 • trôi qua, lỗi thời, hết
  • Quinze jours sont passés
   mười lăm ngày đã trôi qua
  • Cette mode passera
   cái mốt ấy sẽ lỗi thời
  • La douleur est passée
   đau đớn đã hết
 • (sân khấu) được diễn; được chiếu
  • Pièce qui passera
   vở kịch sẽ được diễn
  • Film qui vient de passer
   phim vừa (được) chiếu
  • Cela peut passer
   điều đó có thể nhận được
  • cela passera
   rồi cũng hết thôi
  • en passant
   nhân tiện, tiện thể
  • en passer par
   phải chịu đựng
  • faire passer
   đưa qua, cho qua
  • laisser passer
   bỏ qua, không phản đối
  • le temps passe
   thì giờ thấm thoắt
  • passe !
   được!
  • passe pour
   còn có thể được
  • Passe pour des médisances, mais des calomnies !
   nói xấu còn có thể được, chứ vu khống thì không thể tha thứ!
  • passer à
   chuyển sang
  • Passer à l'action
   chuyển sang hành động
  • passer à la postérité
   truyền lại đời sau
  • passer à l'ennemi
   theo giặc
  • passer avant
   đi lên trước (ai); hơn (ai)
  • La mère passe avant la femme
   mẹ được coi trọng hơn vợ
  • Passer chez quelqu' un
   thăm ai chốc lát
  • passer de mode
   lỗi thời
  • passer du côté de
   đứng về phía
  • passer en proverbe
   trở thành ngạn ngữ
  • passer outre
   xem outre
  • passer par
   qua (nơi nào); thoáng qua (đầu óc)
  • Passer par Vinh pour se rendre au Laos
   qua Vinh để đi Lào
  • Il a passé par là
   là ông ta đã đi qua đấy
  • Idée qui me passe par la tête
   ý nghĩ thoáng qua đầu óc tôi
  • Passer par les mains de quelqu'un
   qua tay ai
  • Passer par de rudes épreuves
   trải qua những thử thách gay go
  • passer par-dessus
   trèo qua; vượt qua, không kể đến
  • passer pour
   được coi như
  • passer sur
   không kể đến; bỏ qua
  • passer sur le ventre de quelqu'un
   hại ai nhằm đạt mục đích của mình
  • y passer
   cũng phải chịu đựng như thế
  • Toute sa fortune y passa
   tất cả gia tài của nó bị phung phí hết
ngoại động từ
 • qua
  • Passer la rivière
   qua sông
  • Passer un examen
   qua một kỳ thi
 • vượt qua, vượt, quá
  • Passer la limite d'âge
   quá hạn tuổi
  • Cela passe mes forces
   điều đó quá sức tôi
  • Passer quelqu'un à la course
   vượt ai trong cuộc chạy đua
 • chở qua
  • Passer des voyageurs
   chở hành khách qua
 • chuyền, chuyển, trao
  • Passer le ballon
   chuyền quả bóng
  • Passer un objet à quelqu'un
   trao một vật cho ai
 • luồn qua; lọc
  • Passer une corde
   luồn dây qua
 • mặc; đặt lên; phết lên, bôi lên
  • Passer son manteau
   mặc áo khoác
  • Passer la main sur le front
   đặt bàn tay lên trán
  • Passer de la cire sur un parquet
   bôi xi lên sàn
 • tha thứ, bỏ qua
  • Passer une faute
   tha thứ một lỗi lầm
  • Passer un fait
   bỏ qua một sự việc
 • bỏ sót
  • Passer une ligne
   bỏ sót một dòng
 • đưa vào; đem tiêu
  • Passer de la contrebande
   đưa đồ lậu vào
  • Passer de la fausse monnaie
   đem tiêu tiền giả
 • ghi vào, ký kết
  • Passer un contrat
   ký kết một giao kèo
 • dùng
  • Passer ses soirées à lire
   dùng buổi tối để đọc sách
  • cela me passe
   tôi không hiểu được điều đó
  • passer au fil de l'épée
   xem fil
  • passer condamnation
   nhận lỗi
  • passer la consigne
   truyền quân lệnh
  • passer la rampe
   (sân khấu) được khán giả hoan nghênh
  • passer l'écran
   (điện ảnh) được người xem hoan nghênh
  • passer l'éponge sur
   xem éponge
  • passer le temps
   dùng thì giờ (làm gì)
  • passer quelque chose sous silence
   lờ việc gì đi
  • passer une revue; passer des troupes en revue
   duyệt binh
Related search result for "passer"
Comments and discussion on the word "passer"