Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
preserve
/pri'zə:v/
Jump to user comments
danh từ
 • mứt
 • khu vực cấm săn, khu vực cấm câu cá
 • (số nhiều) kính phòng bụi, kính bảo hộ lao động
ngoại động từ
 • giữ, giữ gìn, bảo quản, bảo tồn, duy trì
  • to preserve someone from the cold
   giữ cho ai khỏi lạnh
  • to preserve a youthful appearance
   giữ được vẻ trẻ trung
  • to preserve order
   giữ được trật tự
 • giữ để lâu (thức ăn, quả, thịt...) (bằng cách đóng hộp, ướp muối, nấu đường...)
 • (hoá học) giữ cho khỏi phân huỷ
 • giữ, dành riêng (khu săn, khu đánh cá...)
Related search result for "preserve"
Comments and discussion on the word "preserve"