Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
relative
Jump to user comments
tính từ
 • có liên quan
  • relative evidence
   bằng chứng liên quan
  • to give facts relative to the matter
   đưa ra những sự việc liên quan đến vấn đề
 • cân xứng với, cân đối vơi, tuỳ theo
  • supply is relative to demand
   số cung cân xứng với số cầu
  • beauty is relative to the beholder's eyes
   vẻ đẹp là tuỳ theo ở mắt của người nhìn
 • (ngôn ngữ học) quan hệ
  • relative pronoun
   đại từ quan hệ
 • tương đối
danh từ
 • bà con thân thuộc, người có họ
  • a remote relative
   người bà con xa, người có họ xa
 • (ngôn ngữ học) đại từ quan hệ ((cũng) relative pronoun)
Related search result for "relative"
Comments and discussion on the word "relative"