Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
road
/roud/
Jump to user comments
danh từ
 • con đường
  • high road
   đường cái
  • to take the road
   lên đường
  • to be on the road
   đáng trên đường đi; làm nghề đi chào hàng; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cướp đường
  • the rule of the road
   luật đi đường
  • to get out of the road
   tránh ra không cản đường (ai); không làm cản trở (ai)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đường sắt
 • đường phố
 • cách, phương pháp, con đường (dẫn tới cái gì...)
  • the road to success
   con đường dẫn đến thành công
  • there is no royal road to...
   không có cách nào dễ dàng để đạt tới...
 • ((thường) số nhiều) (hàng hải) vũng tàu
  • to anchor in the roads
   thả neo ở vũng tàu
IDIOMS
 • all roads lead to Rome
  • (tục ngữ) tất cả mọi người đến đi đến thành La-mã
 • to burn up the road
  • ngoan ngoãn, dễ bảo (ngựa)
 • juice road
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đường xe lửa chạy điện
 • to take somebody over a rough road
  • (xem) rough
ngoại động từ
 • đánh hơi theo (thú săn)
Related search result for "road"
Comments and discussion on the word "road"