Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
rate
/reit/
Jump to user comments
danh từ
 • tỷ lệ
 • tốc độ
  • at the rate of ten kilometres an hour
   tốc độ mười kilômét một giờ
  • rate of fire
   (quân sự) tốc độ bắn
  • rate of climb
   (hàng không) tốc độ bay lên
  • rate of chemical reaction
   tốc độ phản ứng hoá học
  • rate of radioactive decay
   tốc độ phân ra phóng xạ
 • giá, suất, mức (lương...)
  • rate of exchange
   giá hối đoái, tỉ giá hối đoái
  • special rates
   giá đặc biệt
  • to live at a high rate
   sống mức cao
  • rate of living
   mức sống
 • thuế địa phương
 • hạng, loại
  • first rate
   loại một, hạng nhất
 • sự đánh giá, sự ước lượng
  • to value something at a low rate
   đánh giá thấp cái gì
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự sắp hạng (học sinh)
 • (kỹ thuật) sự tiêu thụ (nước)
IDIOMS
 • at an easy rate
  • rẻ, với giá phải chăng
  • dễ dàng, không khó khăn gì
   • to win success at on easy rate
    thắng lợi dễ dàng
 • at any rate
  • dù sao đi nữa, trong bất cứ trường hợp nào
 • at this (that) rate
  • nếu thế, nếu như vậy; trong trường hợp như vậy
ngoại động từ
 • đánh gia, ước lượng, ước tính; định giá
  • to rate somebody too high
   đánh giá ai quá cao
  • the copper coinage is rated much above its real value
   tiền đồng được định giá cao hơn giá trị của nó nhiều
 • coi, xem như
  • he was rated the best poet of his time
   ông ta được coi la nhà thơ lớn nhất đương thời
 • đánh thuế; định giá để đánh thuế
  • what is this imported bicycle rated at?
   cái xe đạp nhập khẩu này đánh thuế bao nhiêu?
 • xếp loại (tàu xe...)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sắp hạng (học sinh)
nội động từ
 • được coi như, được xem như, được xếp loại
IDIOMS
 • to rate up
  • bắt phải trả một số tiền bảo hiểm cao hơn
động từ
 • mắng mỏ, xỉ vả, mắng nhiếc tàn tệ
ngoại động từ & nội động từ
 • (như) ret
Related words
Related search result for "rate"
Comments and discussion on the word "rate"