Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
red
/red/
Jump to user comments
tính từ
 • đỏ
  • red ink
   mực đỏ
  • red cheeks
   má đỏ
  • to become red in the face
   đỏ mặt
  • to turn red
   đỏ mặt; hoá đỏ
  • red with anger
   giận đỏ mặt
 • hung hung đỏ, đỏ hoe
  • red hair
   tóc hung hung đỏ
 • đẫm máu, ác liệt
  • red hands
   những bàn tay đẫm máu
  • red battle
   cuộc huyết chiến, cuộc chiến đấu ác liệt
 • cách mạng, cộng sản; cực tả
  • red flag
   cờ đỏ, cờ cách mạng
  • red ideas
   những tư tưởng cách mạng, những tư tưởng cộng sản
IDIOMS
 • to see red
  • bừng bừng nổi giận, nổi xung
danh từ
 • màu đỏ
 • (the reds) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (số nhiều) những người da đỏ
 • hòn bi a đỏ
 • ô đỏ (bàn rulet đánh bạc)
 • quần áo màu đỏ
  • to be dressed in red
   mặc quần áo đỏ
 • ((thường) the Reds) những người cách mạng, những người cộng sản
 • (từ lóng) vàng
 • (kế toán) bên nợ
  • to be in the red
   (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bị thiếu hụt, bị hụt tiền
 • mắc nợ
IDIOMS
 • to go into the red
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bị hụt tiền
Related search result for "red"
Comments and discussion on the word "red"