Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
shew
/ʃou/
Jump to user comments
danh từ
 • sự bày tỏ
  • to vote by show of hands
   biểu quyết bằng giơ tay
 • sự trưng bày; cuộc triển lãm
 • sự phô trương, sự khoe khoang
  • a fine show of blossom
   cảnh muôn hoa khoe sắc
 • (thông tục) cuộc biểu diễn
  • a film show
   một buổi chiếu phim
 • bề ngoài, hình thức, sự giả đò, sự giả bộ
  • to do something for show
   làm việc gì để lấy hình thức
  • to be fond of show
   chuộng hình thức
  • his sympathy is mere show
   vẻ thiện cảm của anh ta chỉ là giả đồ
 • (từ lóng) cơ hội, dịp
  • to have no show at all
   không gặp dịp
 • (y học) nước đầu ối
 • (từ lóng) việc, công việc kinh doanh, việc làm ăn
  • to run (boss) the show
   điều khiển mọi việc
 • (quân sự), (từ lóng) trận đánh, chiến dịch
IDIOMS
 • to give away the show x give good show!
  • khá lắm!, hay lắm!
ngoại động từ showed; showed, shown
 • cho xem, cho thấy, trưng bày, đưa cho xem; tỏ ra
  • an aperture shows the inside
   một khe hở cho ta thấy phía bên trong
  • to show trained tress
   trưng bày cây cảnh
  • to show neither joy nor anger
   không tỏ ra vui mà cũng không tỏ ra giận
  • to favour to somebody
   tỏ sự chiếu cố đối với ai
 • tỏ ra, tỏ rõ
  • to show intelligence
   tỏ ra thông minh
  • to show the authenticity of the tale
   tỏ rõ câu chuyện là có thật
 • chỉ, bảo, dạy
  • to show someone the way
   chỉ đường cho ai
  • to show someone how to read
   dạy ai đọc
 • dẫn, dắt
  • to show someone round the house
   dẫn ai đi quanh nhà
  • to show someone to his room
   dẫn ai về phòng
nội động từ
 • hiện ra, xuất hiện, trông rõ, ra trước công chúng, (thông tục) ló mặt, lòi ra
  • buds are just showing
   nụ hoa đang nhú ra
  • he never shows [up] at big meetings
   hắn không bao giờ ló mặt ra ở các cuộc họp lớn
  • your shirt's tails are showing
   đuôi áo sơ mi anh lòi ra
IDIOMS
 • to show in
  • đưa vào, dẫn vào
 • to whow off
  • khoe khoang, phô trương (của cải, tài năng)
 • to show out
  • đưa ra, dẫn ra
 • to show up
  • để lộ ra, lộ mặt nạ (ai)
  • (thông tục) xuất hiện, ló mặt ra, xuất đầu lộ diện; có mặt
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) vượt xa, hơn nhiều
 • to show a clean pair of heels
  • (xem) heel
 • to show the cloven hoof
  • (xem) hoof
 • to show one's colours
  • để lộ bản chất của mình; để lộ đảng phái của mình
 • to show fight
  • (xem) fight
 • to show one's hands
  • để lộ ý đồ của mình
 • to show a leg
  • (xem) leg
 • to show the white feather
  • (xem) feather
Related words
Related search result for "shew"
Comments and discussion on the word "shew"