Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
sickly
/'sikli/
Jump to user comments
tính từ
 • hay ốm, có vẻ ốm yếu, đau yếu; gầy yếu
 • xanh, xanh xao
  • sickly complexion
   nước da xanh
 • độc; tanh, làm buồn nôn
  • sickly climate
   khí hậu độc
  • sickly mell
   mùi tanh làm buồn nôn
 • uỷ mị, ẻo lả, ốm yếu (tình cảm)
ngoại động từ
 • bao phủ một màu bệnh hoạn; bao phủ một màu tang tóc
 • làm cho bệnh hoạn
Related search result for "sickly"
Comments and discussion on the word "sickly"