Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
scale
/skeil/
Jump to user comments
danh từ
 • vảy (cá, rắn, cánh sâu bọ)
 • (thực vật học) vảy bắc
 • vảy, vật hình vảy
 • lớp gỉ (trên sắt)
 • cáu cặn; bựa (răng)
động từ
 • đánh vảy, lột vảy
 • cạo lớp gỉ
 • cạo cáu, cạo bựa
 • tróc vảy, sầy vảy
danh từ
 • cái đĩa cân
 • (số nhiều) cái cân ((cũng) a pair of scales)
  • to hold the scales even
   cầm cân nảy mực
IDIOMS
 • to throw sword into scale
  • lấy vũ khí làm áp lực
 • to turn the scale
  • (xem) turn
ngoại động từ
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) cân (vật gì), cân được, cân nặng
  • to scale ten kilograms
   cân được 10 kilôgam
danh từ
 • sự chia độ; hệ thống có chia độ; sự sắp xếp theo trình độ
  • to be high in the scale of creation
   có tính chất sáng tạo ở trình độ cao
  • at the top of the scale
   ở trình độ cao nhất
  • at the bottom of the scale
   ở trình độ thấp nhất
 • (âm nhạc) thang âm, gam
  • major scale
   gam trưởng
  • minor scale
   gam thứ
 • số tỷ lệ; thước tỷ lệ, tỷ lệ, quy mô, phạm vi
  • scale map
   bản đồ có tỷ lệ lớn
  • the scale to be one to fifty thousand
   tỷ lệ sẽ là 1 qoành 5 000
  • on a great scale
   trên quy mô lớn
  • on a world scale
   trên phạm vi toàn thế giới
động từ
 • leo, trèo (bằng thang)
 • vẽ (bản đồ) theo tỷ lệ
  • to scale up
   vẽ to ra; tăng cường
  • to scale down
   vẽ nhỏ đi; giảm xuống
 • có cùng tỷ lệ; có thể so được với nhau
Related search result for "scale"
Comments and discussion on the word "scale"