Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
slope
/sloup/
Jump to user comments
danh từ
 • dốc, đường dốc, chỗ dốc; độ dốc
  • slopeof a roof
   độ dốc của mái nhà
  • mountain slope
   sườn núi
 • (quân sự) tư thế vác súng
  • to come to the slope
   đứng vào tư thế vác súng
nội động từ
 • nghiêng, dốc
  • the road slopes down
   đường dốc xuống
  • the sun was sloping in the West
   mặt trời đang lặng về phía tây
 • (từ lóng) (+ off) chuồn, biến
 • (từ lóng) (+ about) đi dạo
ngoại động từ
 • cắt nghiêng, làm nghiêng
  • to slope the neck of a dress
   khoét cổ áo dài
  • to slope the sides of a pit
   xây nghiêng bờ giếng (ở mỏ)
 • (quân sự) vác lên vai
  • to slope arms
   vác súng lên vai
Related words
Related search result for "slope"
Comments and discussion on the word "slope"