Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
pitch
/pitʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • hắc ín
ngoại động từ
 • quét hắc ín, gắn bằng hắc ín
danh từ
 • sự ném, sự liệng, sự tung, sự hất; sự lao xuống
  • a headlong pitch from a rock
   sự lao người từ một tảng đá xuống
 • (thể dục,thể thao) cách ném bóng (crickê)
 • sự lao lên lao xuống, sự chồm lên chồm xuống (của con tàu trong cơn bão)
 • độ cao bay vọt lên (của chim ưng để lấy đà nhào xuống vồ mồi)
 • độ cao (của giọng...)
 • mức độ
  • to come to such a pitch that...
   đến mức độ là...
  • anger is at its highest pitch
   cơn giận đến cực độ
 • độ dốc; độ dốc của mái nhà
 • số hàng bày bán ở chợ
 • chỗ ngồi thường lệ (của người bán hàng rong, người hát xẩm)
 • (kỹ thuật) bước, bước răng
  • screw pitch
   bước đinh ốc
ngoại động từ
 • cắm, dựng (lều, trại)
  • to pitch tents
   cắm lều, cắm trại
 • cắm chặt, đóng chặt xuống (một chỗ nhất định)
  • to pitch wickets
   (thể dục,thể thao) cắm cột gôn (crickê)
 • bày bán hàng ở chợ
 • lát đá (một con đường)
 • ném, liệng, tung, hất; liệng (một vật dẹt) vào đích
  • to pitch the ball
   ném bóng (chơi crickê)
  • to pitch hay into the cart
   hất cỏ khô lên xe bò
 • (từ lóng) kể (chuyện...)
 • (âm nhạc) lấy (giọng)
  • to pitch one's voice higher
   lấy giọng cao hơn
 • (nghĩa bóng) diễn đạt (cái gì...) bằng một phong cách riêng
nội động từ
 • cắm lều, cắm trại, dựng trại
 • (+ on, into) lao vào, lao xuống, chồm lên chồm xuống (tàu bị bão...)
IDIOMS
 • to pitch in
  • (thông tục) hăng hái, bắt tay vào việc
 • to pitch into
  • (thông tục) xông vào, tấn công vào dữ dội, xông vào đánh (ai) tới tấp
  • đả kích kịch liệt; mắng mỏ chửi bới như tát nước vào mặt (ai)
  • xông vào ăn lấy ăn để; ăn lấy ăn để (cái gì)
 • to pitch upon
  • ngẫu nhiên chọn đúng, tình cờ chọn đúng (cái gì, ai...); chọn hú hoạ
Related search result for "pitch"
Comments and discussion on the word "pitch"