Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
slop
/slɔp/
Jump to user comments
danh từ
 • (từ lóng) cớm, đội xếp
 • bùn loãng; bùn tuyết
 • (số nhiều) nước bẩn, rác bẩn (trong nhà bếp)
 • vũng nước bẩn
 • thức ăn nước (cháo, canh); thức ăn lõng bõng
 • đồ uống không có chất rượu
 • (số nhiều) bã rượu
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người cẩu thả nhếch nhác
nội động từ
 • tràn ra, sánh, đổ
  • coffee slops in the saucer
   cà phê trà cả đĩa
 • lội bì bõm
  • to slop about in the mud
   lội bì bõm trong bùn
ngoại động từ
 • làm tràn ra, làm sánh ra, làm đổ
  • to slop tea over the table
   làm đổ nước chè ra bàn
IDIOMS
 • to slop over
  • tràn ra, sánh ra
  • biểu lộ tình cảm uỷ mị
Related search result for "slop"
Comments and discussion on the word "slop"