Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
slip
/slip/
Jump to user comments
danh từ
 • sự trượt chân
  • a slip on a piece of banana-peel
   trượt vỏ chuối
 • điều lầm lỗi; sự lỡ (lời...), sự sơ suất
  • slip of the tongue
   điều lỡ lời
 • áo gối, áo choàng; váy trong, coocxê; tạp dề
 • dây xích chó
 • bến tàu; chỗ đóng tàu, chỗ sửa chữa tàu
 • miếng giấy nhỏ, mảnh gỗ nhỏ, thanh gỗ dẹt
 • cành ghép, mầm ghép; cành giâm
 • nước áo (đất sét lỏng để tráng ngoài đồ sứ, đồ đất trước khi nung)
 • (số nhiều) buồng sau sân khấu
 • (số nhiều) quần xi líp
 • cá bơn con
 • bản in thử
IDIOMS
 • there's many a slip 'twixt the cup and the lip
  • (xem) cup
 • to give someone the slip
  • trốn ai, lẩn trốn ai
 • a slip of a boy
  • một cậu bé mảnh khảnh
ngoại động từ
 • thả
  • to slip anchor
   thả neo
 • đẻ non (súc vật)
  • cow slips calf
   bò đẻ non
 • đút nhanh, đút gọn, đút lén, giúi nhanh, nhét nhanh, nhét gọn
  • to slip something into one's pocket
   nhét nhanh cái gì vào túi
  • to slip a pill into one's mouth
   đút gọn viên thuốc vào mồm
 • thoát, tuột ra khỏi
  • dog slips his collar
   chó sổng xích
  • the point has slipped my attention
   tôi không chú ý đến điểm đó
  • your name has slipped my momery
   tôi quên tên anh rồi
nội động từ
 • trượt, tuột
  • blanket slips off bed
   chăn tuột xuống đất
 • trôi qua, chạy qua
  • opportunity slipped
   dịp tốt trôi qua
 • lẻn, lủi, lẩn, lỏn
  • to slip out of the room
   lẻn ra khỏi phòng
 • lỡ lầm, mắc lỗi (vì vô ý)
  • to slip now and then in grammar
   thỉnh thoảng mắc lỗi về ngữ pháp
IDIOMS
 • to slip along
  • (từ lóng) đi nhanh, phóng vụt đi
 • to slip aside
  • tránh (đấu gươm)
 • to slip away
  • chuồn, lẩn, trốn
  • trôi qua (thời gian)
   • how time slips away!
    thời giờ thấm thoắt thoi đưa!
 • to slip by
  • trôi qua (thời gian) ((cũng) to slip away)
 • to slip into
  • lẻn vào
  • (từ lóng) đấm thình thình
  • (từ lóng) tố cáo
 • to slip on
  • mặc vội áo
 • to slip off
  • cởi vội áo, cởi tuột ra
 • to slip out
  • lẻn, lỏn, lẩn
  • thoát, tuột ra khỏi
  • kéo ra dễ dàng (ngăn kéo)
 • to slip over
  • nhìn qua loa, xem xét qua loa (một vấn đề...)
 • to slip up
  • (thông tục) lỡ lầm, mắc lỗi
  • thất bại; gặp điều không may
 • to slip a cog
  • (thông tục) (như) to slip up
 • to slip someone over on
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lừa bịp ai
 • to lep slip
  • (xem) let
 • to let slip the gogs of war
  • (thơ ca) bắt đầu chiến tranh, gây cuộc binh đao
Related search result for "slip"
Comments and discussion on the word "slip"