Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
splay
/splei/
Jump to user comments
tính từ
 • rộng, bẹt, loe
  • splay mouth
   miệng loe, miệng rộng
 • quay ra ngoài
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vụng về; xấu xí
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) méo; xiên
danh từ
 • sự mở rộng, sự lan rộng
 • mặt xiên, mặt vát (của cạnh cửa...)
ngoại động từ
 • mở rộng, làm lan rộng
 • tạo mặt xiên, tạo mặt vát (cửa sổ, cửa ra vào...)
 • làm sai, làm trẹo (xương bả vai ngựa...)
nội động từ
 • có mặt xiên
 • xiên đi, nghiêng đi
Related words
Comments and discussion on the word "splay"