Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
stale
/steil/
Jump to user comments
tính từ
 • cũ, để đã lâu; ôi, chớm thối, chớm hỏng (thịt, trứng...)
  • stale bread
   bánh mì cũ
 • cũ rích, nhạt nhẽo (vì nhai đi nhai lại mãi...)
  • stale news
   tin cũ rích
  • stale joke
   câu nói đùa nhạt nhẽo
 • luyện tập quá sức (vận động viên)
 • mụ mẫm (học sinh, vì học nhiều quá)
 • (pháp lý) mất hiệu lực (vì không dùng đến)
ngoại động từ
 • làm cho cũ; để ôi, để chớm thối, để chớm hỏng
 • làm cho rũ rích, làm thành nhạt nhẽo
 • (pháp lý) làm cho mất hiệu lực
nội động từ
 • cũ đi; ôi đi, chớm thổi, chớm hỏng
 • thành cũ rích (tin tức), thành nhạt nhẽo (câu nói đùa)
 • (pháp lý) mất hiệu lực
nội động từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ), (tiếng địa phương) đái (súc vật)
danh từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ), (tiếng địa phương) nước đái (súc vật)
Related words
Related search result for "stale"
Comments and discussion on the word "stale"