Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
cold
/kould/
Jump to user comments
tính từ
 • lạnh, lạnh lẽo, nguội
  • cold water
   nước lạnh
  • I'm cold
   tôi cảm thấy lạnh, tôi lạnh
  • cold in death
   chết cứng
  • cold meat
   thịt nguội
  • cold shoulder
   vai cừu quay để nguội
 • phớt lạnh, lạnh lùng, lạnh nhạt, hờ hững, không nhiệt tình
  • a cold greeting
   sự đón tiếp lạnh nhạt
  • a cold look
   cái nhìn hờ hững lạnh nhạt
 • làm chán nản, làm thất vọng, nhạt nhẽo, không có gì thú vị
  • cold news
   những tin tức làm chán nản
  • cold comfort
   lời an ủi nhạt nhẽo
 • yếu, khó ngửi thấy (màu, hơi con thú đang bị săn đuổi)
  • cold scent
   hơi (con thú đang bị săn đuổi) yếu, khó ngửi thấy
 • mát (màu sắc)
  • cold colours
   những màu mát
IDIOMS
 • in cold blood
  • (xem) blood
 • to give the cold shoulder to someone
  • đối xử lạnh nhạt với ai, hờ hững với ai
 • to have somebody cold
  • nắm trong tay số phận của ai; bắt ai thế nào cũng phải chịu
 • to make someone's blood run cold
  • làm cho ai sợ khiếp
 • to throw cold water on
  • (xem) water
danh từ
 • sự lạnh nhạt, sự lạnh lẽo
  • the cold of winter
   sự lạnh lẽo của mùa đông
 • sự cảm lạnh
  • to catch cold
   cảm lạnh, nhiễm lạnh
IDIOMS
 • cold in the head
  • nhức đầu sổ mũi
 • cold on the chest
  • cảm ho
 • to be left out in the cold
  • bị bỏ rơi không có ai chăm sóc đến; bị xa lánh; bị đối xử nhạt nhẽo thờ ơ
 • to be in the cold
  • sống một mình, cô độc hiu quạnh
Related search result for "cold"
Comments and discussion on the word "cold"