Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
steel
/sti:l/
Jump to user comments
danh từ
 • thép
  • forged steel
   thép rèn
  • muscles of steel
   bắp thị rắn như thép
 • que thép (để mài dao)
 • (thơ ca), (văn học) gươm, kiếm
  • a foe worthy of one's
   một kẻ thù ngang sức, kẻ thù lợi hại
 • ((thường) số nhiều) giá cổ phần trong ngành thép
  • steels fell during the week
   giá cổ phần thép hạ trong tuần
IDIOMS
 • cold steel
  • gươm kiếm
ngoại động từ
 • luyện thép vào (dao, cho thêm sắc), tháp thép vào (mũi nhọn, cho thêm cứng); bọc thép
 • (nghĩa bóng) luyện cho cứng như gang thép, tôi luyện, làm cho trở nên sắt đá
  • to steel oneself
   cứng rắn lại
  • to steel one's heart
   làm cho lòng mình trở nên sắt đá
Related words
Related search result for "steel"
Comments and discussion on the word "steel"